מדיניות החזרות

מדיניות החזרות

נבקש לציין כי במקרה של רכישת תוספי תזונה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכות ביטול עסקה לא תחול על המוצרים הבאים:

סעיף (5): תרופות ותוספי תזונה.

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy

(שיהיה כתוב ע"ג הקישור- תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)- התשע"ה 2010)